Never waste a good crisis……

Verspil deze tijd niet en gebruik deze kans om uw organisatie te vernieuwen!

Lean MKB is specialist in duurzame organisatieontwikkeling. Lean  is zeker iets voor u als:
• U wilt weten welke verspillingen er dagelijks plaats vinden binnen uw projecten en bedrijf.
• U echt wilt weten wat uw klant nu wilt.
• U op zoek bent naar hoe u uw werknemers en onderaannemers nog meer betrokken krijgt bij uw bedrijfsvoering.
• U meer gebruik wilt maken van de kennis en ervaring van uw medewerkers.
• U sneller, beter en tegelijkertijd met minder kosten uw project wilt voltooien.

Samen met onze partner TNO Management Consultants, hebben wij ook een oplossing speciaal voor de bouw ontwikkeld onder de naam Lean Bouwen.

Logo TNO MC

Wat is Lean Bouwen?

“Eenvoudiger organiseren, met als doel beter bouwen, minder faalkosten en verhoging van het werkplezier.”

Lean Bouwen is geen project, maar een manier van werken. Met Lean Bouwen zorgt u ervoor dat iedereen binnen uw organisatie ten diepste begrijpt wat uw klanten van u verwachten.

Met de benadering van Lean Bouwen werkt u concreet aan zaken als:
• Het tijdig en binnen budget opleveren van wat u overeengekomen bent met uw klant
• Met minder middelen meer bereiken
• Het minimaliseren van opleverpunten
• Het reduceren van voorraden materiaal op de bouwplaats
• Een overzichtelijke bouwplaats
• Optimaliseren van de betrokkenheid van monteurs en onderaannemers
• Een bedrijfscultuur die gestoeld is op onderling vertrouwen en op willen verbeteren

Lean Bouwen draait niet om kortstondige winst, maar lange termijn bestaansrecht van uw organisatie en van samenwerkingsverbanden.

Wie zijn wij?

Lean MKB is gelieerd partner TNO. Samen zijn wij de specialist in het geven van trainingen en consultancy opdrachten binnen Lean management. De trainingen zijn gericht op duurzame organisatieontwikkeling

Als oprichter van Lean MKB, ben ik, Remko Walta, geruime tijd ervaren in projectgerichte organisaties/bedrijven (m.n. bouwsector). Als directeur van verschillende gespecialiseerde aannemers heb ik te maken gehad met veranderingstrajecten voortkomend uit fusie, start-ups en verbetervoorstellen uit de organisaties.

Recent is door ons een complex bouwproject (specialisme gebouwschil) begeleidt, waar wij te maken hebben gehad met de dagelijkse praktijksituaties bij engineering, voorbereiding, planning, kostenbewaking en uitvoeringen binnen een projectorganisatie.

Samen geloven wij in de toepassing van de Lean methodiek voor projectorganisaties en wij hebben daarvoor ook een specifieke training en begeleidingstraject ontwikkeld.

Remko Walta
Directeur
  • LinkedIn
  • Email

Wat hebben we u te bieden?

Wij vinden dat wij met onze samenwerking met TNO MC de juiste partner zijn om Lean succesvol in uw organisatie te kunnen implementeren.
Samen beschikken wij over:
• Brede en diepgaande kennis van Lean toepassingen in de praktijk
• Jarenlange praktijkervaring binnen de bouw- en MKB sector
• De koppeling van Lean Bouwen met andere bedrijfskundige vraagstukken
• Praktijkgerichte trainingen, waarbij we projecten tijdens de training begeleiden middels coaching
• Het vermogen uw organisatie met Lean op zo’n manier op gang te helpen, dat u zelfstandig verder kunt
• Vernieuwende Lean diensten zoals Lean auditen

Wij helpen u te werken aan duurzame organisatieverandering middels training, begeleiding, advisering en onderzoek.

Trainingen Lean Bouwen

1. Training Lean Bouwen voor management, projectleiders en werkvoorbereiders
De Lean training voor management, projectleiders en werkvoorbereiders stelt deelnemers in staat het concept van Lean Bouwen zelfstandig toe te passen.

Kosten: De opleiding gericht op het behalen van het theorie-certificaat kost € 1950,- (Module A). De opleiding gericht op zowel het behalen van het theorie- als praktijkcertificaat kost € 4750,- (Module B).
De genoemde bedragen zijn exclusief btw maar inclusief kosten cursusmateriaal en vergaderarrangement.

Module A

Module B

Een training van drie dagen (twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag), waarin cursisten diepgaand worden meegenomen in de Lean filosofie en het proces van bouwen vanuit een Lean perspectief wordt doorgelopen. [Lees meer...]

Lean toepassingen die onder meer besproken worden zijn Lean plannen, de goed georganiseerde bouwplaats, voorraadreductie met kanban, fouten voorkomen en foutloos opleveren, problemen oplossen met verbeterborden, visualisatie met prestatieborden, reduceren van risico’s m.b.v. FMEA. Tussen de trainingsdagen door krijgen cursisten kleine praktijkopdrachten uit te voeren. Deel 1 wordt afgesloten met een kennistoets.
Cursisten die de kennistoets met goed gevolg hebben afgesloten ontvangen na afloop een theorie-certificaat Lean Bouwen.

Het uitvoeren van een praktijkopdracht, waarbij cursisten middels individuele coaching geholpen worden bij het uitvoeren van een Lean verbeterproject. Bedoeling is dat met de praktijkopdracht een besparing wordt gerealiseerd die de kosten, die gemoeid zijn met het volgen van de training, ruimschoots compenseert. [Lees meer...]

De coaching bestaat uit 2 bezoeken op locatie en telefonische voortgangsgesprekken. De praktijkopdracht wordt afgerond met een presentatie aan de trainingsgroep in aanwezigheid van de eigen manager.
Cursisten ontvangen na succesvolle afronding van het project een praktijk-certificaat Lean Bouwen.Mocht u nu nog niet met een verbeterproject willen samenwerken met ons, of later liever individueel met ons willen samenwerken, dan kunt u ook kiezen alleen voor het eerste gedeelte van de training. Wij zijn daar natuurlijk flexibel in.

Ook geven wij nog de volgende trainingen:

2. Basistraining Lean voor uitvoerders en vaklieden
Deze tweedaagse Lean training uitvoerders en vaklieden heeft tot doel deelnemers bekend te maken met de filosofie van Lean Bouwen. De filosofie van Lean management  wordt toegelicht aan de hand van filmpjes, voorbeelden uit de praktijk en verschillende cases van deelnemers. De impact van Lean werken wordt ervaren door het spelen van een Lean-game. Tussen de twee trainingsdagen voeren de deelnemers een kleine praktijkopdracht uit. Cursisten ontvangen na afloop een theorie-certificaat Lean Bouwen.

3. Training Lean Auditen in de Bouw
Een tweedaagse training, waarin medewerkers die al auditor zijn, leren hoe ze met een Lean bril op kunnen auditen. De Lean audit richt zich – anders dan reguliere audits – op het meten van de effectiviteit van de organisatie en op de aanwezige verbetercultuur. Deze training is specifiek gericht op KAM-medewerkers en interne auditoren.

Contactinformatie

Uw naam*

Uw email*

Onderwerp

Uw bericht

Contactpersonen

Voor vragen over Lean Bouwen kunt u contact opnemen met:
Remko Walta

+31 (0) 6 51 26 58 23

Informatie over onze partner TNO Management Consultants

TNO Management Consultants is kennisleider op de thema’s Transparant sturen, Waarderend leiderschap, Lean werken, Auditen en onderzoeken en Excelleren in klantgerichtheid.

Website TNO